En mobil tank er nyttig i en produksjon med behov for fleksibilitet, der tanker enkelt kan flyttes fra en prosesslinje til en annen. Mobile tanker er preget av å være plassert på en ramme med hjul eller beslag for lastebiltransport, og dermed ikke større enn at de kan flyttes rundt i produksjonen eller laboratoriet. Rustfrie mobile tanker har derfor en øvre volumgrense på rundt 1000 liter.

Mobile tanker tilpasset produksjonen

En mobil tank kan produseres på mange måter, avhengig av formål og anvendelse. Hos JH Stålindustri tar vi derfor alltid utgangspunkt i kundens produksjon og tilpasser tankens design slik at den passer perfekt. Vi kan levere rustfrie mobile tanker som tar hensyn til alle faktorer som:

 • Med eller uten kjøle- / varmekappe
 • Med eller uten isolasjon
 • Krav til røreverk og dyser
 • Lys, tilgangsforhold og ATEX
 • Pumpe med rør
 • Ventiler og instrumentering
 • PLC-kontroll

Mobile tanker kan produseres som trykktanker og prosesstanker

Hos JH Stålindustri er vi eksperter på rustfrie tanker både med og uten trykk. Derfor lager vi naturlig nok mobile tanker som både prosesstanker og trykktanker. Les mer om forskjellen mellom disse nedenfor:

 • Prosesstanker – under 0,5 bar
 • Trykktanker – over 0,5 bar

Enten det er en trykktank eller en prosesstank, har vi muligheten til å tilpasse den mobile tankens design slik at den oppfyller de ønskede spesifikasjonene og kravene.

Skreddersydd produksjon av mobile tanker for mange bransjer

Våre rustfrie mobile tanker kan selvfølgelig produseres i spesielle legeringer og med høye overflatebehov, inkludert elektropolering. Uansett hvilken industri og formål tanken skal brukes i, kan vi derfor skreddersy den for å leve opp til selv de skarpeste kravene. Blant annet produserer vi mobile tanker for bransjer som:

 • Meieriindustrien
 • Matindustrien
 • Legemiddelindustrien
 • Kjemisk industri

JH Stålindustri har stor fagkunnskap

Hos JH Stålindustri produserer vi rustfrie tanker i henhold til våre kunders kravspesifikasjoner. Vi er forpliktet til å sikre at alle standarder blir oppfylt og at kundene våre har en tank av høy kvalitet. Derfor kan kundene våre forvente:

 • En grundig og inngående dialog slik at vi 100% forstår kundens behov og krav til tamnken
 • Full sporbarhet på alle materialer
 • En stor innsats for å sikre at kunden forstår alle tekniske detaljer rundt mobiltanken. Vi bruker blant annet 3D-tegninger for å skape denne forståelsen
 • Dokumentasjon av produksjonsprosessen. Inkludert materiale og sveisesertifikater, overflater, tester og mye mer

Smedene våre er sertifiserte

Å lage rustfrie tanker av høy kvalitet er et håndverk. Derfor er våre smeder selvfølgelig sertifiserte i henhold til PED-kravene, som er sertifiseringer for å jobbe med forskjellige:

 • Materialer
 • Sveisemetoder
 • Godstykkelser

Sertifiseringene er gyldige i 3 år, og derfor kan vi garantere at smedene våre alltid er oppdatert med de nyeste arbeidsmetodene. Det er din garanti for en godt utført jobb.

Kontakt JH Stålindustri i dag hvis du vil vite mer om mobile tanker eller våre prosedyrer på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post til jhstaal@jhstaal.com.

Anlegget er utstyrt med en prosessreaktor samt servicefunksjoner som steriliseringskrets, kjølekrets komplett med kontroll.

Utvikling av mobil tank i samarbeid med bioteknologikunden. Høye krav til plassering av omrører og uro, dyse, syn og lysforhold.

Mange spretter på toppen samtidig i tillegg til ATEX-kravene til agitatoren.