Trykktanker er en stor gruppe tanker som kan brukes i mange bransjer og i mange prosesser. Felles for alle trykktanker er at de tåler trykk. En tank er en trykktank når den tåler et trykk større enn 0,5 bar g. JH Stålindustri produserer trykktanker av høy kvalitet, der hver detalj er gjennomtenkt og dokumentert i samsvar med gjeldende lovgivning og standarder.

Trykktankenes bruk

Trykktanker er de best mulige tankene som en del av prosesser i mange bransjer. Trykktanker brukes for eksempel i:

 • Meieri-industri
 • Matindustrier
 • Kjemisk industri
 • Legemiddelindustrien

Her brukes trykktankene blant annet som blandetanker, til gjæring, flashing, høytrykkskoking, væsker under trykk, aseptisk, gasslagring eller som buffertanker.

Som regel brukes trykktanker som innendørstanker, men vi kan også enkelt produsere trykktanker som kan brukes utendørs. I tillegg brukes ofte trykktanker i lukkede systemer og prosesslinjer.

Sterile trykktanker

Er det en del av prosessen som må være steril? Da er trolig en trykktank det riktige valget for denne delen av prosesslinjen. Den store fordelen med en trykktank er at du helt kan unngå ytre påvirkninger. En steril tank må til enhver tid holdes hermetisk lukket.

I legemiddelindustrien brukes for eksempel veldig sterilt vann. Når vannet er gjort sterilt, holdes det sterilt gjennom resten av prosessen i en trykktank, ettersom man alltid kjenner innholdet i trykktanken på grunn av trykket.

UHT-anlegg er et annet godt eksempel fra meieriindustrien, der maten varmebehandles/pasteuriseres opp til ca. 140 grader. Deretter er det avgjørende at maten holdes ren. Derfor brukes trykktanker, der alle ytre påvirkninger kan holdes utenfor.

Produksjon av rustfrie trykktanker

Hos JH Stålindustri produserer vi rustfrie trykktanker i henhold til våre kunders kravspesifikasjoner. Vi passer godt på at europeiske standarden EN 13445 blir fulgt, som er EU-standarden for beregning av trykktanker. Når vi produserer en trykktank, involverer det blant annet:

 • En grundig dialog med våre kunder om kravspesifikasjoner
 • Nøyaktige beregninger fra ingeniørene våre
 • Nøyaktig håndverk fra smedene våre
 • Grundig dokumentasjon av hele produksjonsprosessen og full sporbarhet av alle materialer

Grundig dialog med våre kunder

Når vi skal produsere en trykktank, er det viktig at vi har en 100% forståelse av hvordan trykktanken skal inkluderes i prosesslinjen. Derfor har vi en grundig og inngående dialog med kundene våre, slik at de riktige valgene blir tatt. Disse kan omfatte:

 • Oppsett: Avhengig av dimensjoner og volum, kan tanken plasseres på runde eller trekantede koniske ben eller henges i konsoller.
 • Isolasjon: Hvis tanken skal brukes der prosesstemperaturen enten er høy eller lav, vil det være nødvendig å isolere tanken. Isolasjonsmantelen kan være helt sveiset rustfritt stål når de bakteriologiske kravene er høye. Alternativt vil en popnaglet aluminiumsplate være en økonomisk fordel. Vi veileder og beregner selvfølgelig den mest optimale formen for isolasjon og riktig isolasjonstykkelse.
 • Krav til renhet: Sterile tanker og trykktanker, der det er store krav til renhet, vil vi ha et spesielt fokus på overflatebehov, dysetyper og drenering

Alt dette er overveielser vi gjør med kundene våre allerede i tilbudsfasen.

JH Stålindustri har stor fagkunnskap

Vi er stolte av å ha et høyt faglig nivå – derfor kan kundene våre stille høye krav og ha høye forventninger til vårt arbeid:

 • Vi prøver å sikre at kunden forstår alle tekniske detaljer rundt tankene. Her bruker vi for eksempel 3D-tegninger for å skape denne forståelsen.
 • Vi leverer alltid dokumentasjon for produksjon av tankene. Disse inkluderer materiale- og sveisesertifikater, overflater, trykk- og avløpstester og mye mer.
 • Smedene våre er alle sertifiserte i henhold til PED-kravene for å jobbe med forskjellige materialer, forskjellige sveisemetoder og forskjellige godstykkelser.

Kontakt JH Stålindustri i dag hvis du vil vite mer om rustfrie trykktanker eller våre prosedyrer på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post til jhstaal@jhstaal.com.