En mobil tank är användbar i en produktion som behöver flexibilitet, där tankar enkelt kan flyttas från en processlinje till en annan. Mobila tankar kännetecknas av att de placeras på en ram med hjul eller beslag för lastbilstransport och därmed inte större än att de kan flyttas runt i produktionen eller laboratoriet. Mobila tankar av rostfritt stål har därför en övre volymgräns på cirka 1000 liter.

Mobila tankar anpassade till produktion

En mobil tank kan tillverkas på många sätt beroende på syfte och applikation. På JH Stålindustri tar vi därför alltid kundens produktion som utgångspunkt och anpassar tankens design så att den passar perfekt. Vi kan leverera mobila tankar av rostfritt stål som tar hänsyn till alla faktorer som:

 • Med eller utan kyl- / värmemantel
 • Med eller utan isolering
 • Krav på omrörare och munstycken
 • Ljus, åtkomstvillkor och ATEX
 • Pump med rör
 • Ventiler och instrument
 • PLC-kontroll

Mobila tankar kan tillverkas som trycktankar och processtankar

På JH Stålindustri är vi experter på tankar av rostfritt stål både med och utan tryck. Därför tillverkar vi naturligtvis också mobila tankar som både processtankar och trycktankar. Läs mer om skillnaden mellan dessa nedan:

 • Processtankar – under 0,5 bar
 • Trycktankar – över 0,5 bar

Oavsett om det är en trycktank eller en processbehållare har vi möjlighet att anpassa designen på den mobila tanken så att den uppfyller önskade specifikationer och krav.

Specialtillverkning av mobila tankar för många industrier

Våra mobila tankar av rostfritt stål kan naturligtvis tillverkas i speciallegeringar och med höga ytbehov, inklusive elektropolering. Oavsett vilken bransch och syfte tanken ska användas i, kan vi därför skräddarsy den för att leva upp till även de skarpaste kraven. Vi producerar bland annat mobila tankar för industrier som:

 • Mejeriindustrin
 • Livsmedelsindustrin
 • Läkemedelsindustri
 • Kemisk industri

JH Stålindustri har stor professionalism

På JH Stålindustri tillverkar vi rostfria tankar enligt våra kunders kravspecifikationer. Vi är fast beslutna att se till att alla standarder uppfylls och att våra kunder har en högkvalitativ tank. Därför kan våra kunder förvänta sig:

 • En grundlig och fördjupad dialog så att vi 100% förstår kundens behov och krav på idén
 • Full spårbarhet på alla material
 • En stor insats för att säkerställa att kunden förstår alla tekniska detaljer runt den mobila tanken. Bland annat använder vi 3D-ritningar för att skapa denna förståelse
 • Dokumentation av tillverkningsprocessen. Inklusive material och svetscertifikat, ytor, tester och mycket mer

Våra smeder är certifierade

Tillverkning av högkvalitativa rostfria tankar är ett hantverk. Därför är våra smeder naturligtvis certifierade enligt PED-kraven, vilket är certifieringar att arbeta med olika:

 • Material
 • Svetsmetoder
 • Väggtjocklekar

Certifieringarna gäller i tre år och därför kan vi garantera att våra smeder alltid är uppdaterade med de senaste arbetsmetoderna. Det är din garanti för ett väl utfört jobb.

Kontakta JH Stålindustri idag om du vill veta mer om mobila tankar eller våra procedurer på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post till jhstaal@jhstaal.com.

Anläggningen är utrustad med en processreaktor samt servicefunktioner som steriliseringskrets, kylkrets komplett med kontroll.

Utveckling av mobil tank i samarbete med bioteknik. Höga krav för placering av omrörare och omrörning, munstycke, sikt och ljusförhållanden.

Många studsar på toppen samtidigt förutom ATEX-kraven för omröraren.