Møt oss

JH Stålindustri A/S har siden 1990 vært en kompetent og kvalitetsbevisst leverandør av rustfrie tanker. Vi har en stolt tradisjon innen produksjon av prosesstanker, trykktanker og silotanker i rustfritt stål. Størrelsene på våre leveranser varierer fra containere på 10 liter og helt opp til 200 000 liter silotanker. I tillegg har vi gjennom årene også forbedret våre ferdigheter innen prosessutstyr som varmevekslere, CIP-løsninger og røreverker som kan inngå som en del av den ferdige tanken. Derfor betrakter vi oss selv som spesialister i levering av komplett løsning, der vi er ansvarlige for alt fra rådgivning til beregning og produksjon av et komplett tilpasset prosessanlegg. Vi leverer til alle bransjer, men våre kunder er hovedsakelig representert i farmasøytisk industri, meieri, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, fiskeindustri og vannverk.

Godt håndverk

Produksjon av rustfrie tanker er et håndverk hvor oppmerksomhet på detaljer er av stor betydning for det ferdige resultatet. JH Stålindustri er en garantist for håndverkskvaliteten, som sikres gjennom godt trente, sertifiserte og erfarne medarbeidere. I tillegg har vi stort fokus på etterutdanning og har kontinuerlig flere lærlinger i opplæring. Fagkunnskap og ekspertise er våre varemerker – fra den første dialogen over 3D-visualiseringer, beregninger, dimensjonering og teknisk dokumentasjon til prosjektledelse og håndverk. På alle nivåer jobber vi med oppmerksomhet på detaljene som er avgjørende for et sluttprodukt av høyeste kvalitet.

Eksperter i rustfritt stål

Rustfritt stål brukes ofte til produkter og prosesser der rengjøring og korrosjon er kritisk. I motsetning til hva navnet indikerer, er ikke rustfritt stål alltid rustfritt, da det, i kombinasjon med spesielt klor- eller klorløsninger, kan spaltes på veldig kort tid. Teknisk assistanse vil være avgjørende her for å velge riktig legering. Derfor er menneskelige ressurser et naturlig samlingspunkt hos JH Stålindustri, der hver fase av et prosjekt støttes av kompetente ansatte som sammen sørger for riktig løsning for kunden.