JH-Staalindustri-Trykløse-tanke

Prosesstanker er et annet ord for trykkløse tanker. Det er den største gruppen av rustfrie tanker som dekker blandingstanker, modningstanker, gjæringstanker og tappetanker. Dette er alle tanker som er en del av en prosesslinje i en bransje. JH Stålindustri leverer for eksempel prosesstanker i rustfritt stål til meieriindustrien og næringsmiddelindustrien.

Prosesstanker må passe til formålet

Rustfrie trykkløse prosesstanker er innendørs tanker, som er tilgjengelige i størrelser fra 50 L til 40 000 L og kan produseres med forskjellige spesifikasjoner, slik at prosesstankene passer til den spesifikke prosesslinjen. JH Stålindustri kan gi råd om de optimale rustfrie prosesstankene for din prosesslinje. Her er et utvalg av spesifikasjonene vi kan tilby:

 • Isolasjon
 • Ventilasjon
 • Test trykk
 • Siktglass evt. med lys
 • Tilkobling av alle sensorer og signalgivere
 • CIP-utstyr
 • Røreverker plassert øverst, på siden, nederst eller som bunnmonterte magnetiske røreverk

Isolasjon

Hos JH Stålindustri kan vi produsere prosesstanker både med og uten isolasjon. Vi produserer prosesstanker basert på kundenes kravspesifikasjoner. Derfor er det basert på grundig dialog med våre kunder at vi kommer frem til om prosesstanken skal isoleres og i så fall hvor mye av tanken som skal isoleres.

Ventilasjon

Riktig dimensjonert ventilasjon er en viktig del av en prosesstank i forhold til muligheten for vakuum og produksjonsprosessen. Trykkløse tanker forutsetter at det alltid er fri ventilasjon til atmosfæren. Derfor er ventilasjonen vanligvis plassert på toppen av prosesstanken.

Hos JH Stålindustri har vi inngående kunnskap om prosessene som foregår i de forskjellige bransjene vi betjener. Derfor er vi klar over spesielle forhold som gjør det til et spesielt ventilasjonsbehov. For eksempel kan CIP-programmet by på utfordringer, da det her er spesielle krav om at det må tilføres en nødvendig mengde luft på relativt kort tid for å minimere risikoen for skade på tanken.

Tanken må kunne tåle designtrykket

I følge lovgivningen defineres tanker som trykkløse, så lenge trykket ikke overstiger 0,5 bar g. Trykkløse tanker kan dermed ha et vakuum på -1 bar g og 0,5 bar g overtrykk, uten å kreve godkjenning. Imidlertid må tanken selvfølgelig tåle designtrykket, og komponentene må velges i henhold til de ønskede designkravene.

Tankproduksjon er et håndverk

Hos JH Stålindustri produserer vi alle slags tanker som passer inn i en prosesslinje. Vi produserer dem i henhold til våre kunders kravspesifikasjoner. Det stiller store krav til oss som selskap og spesielt smedene våre. Smedene våre er alle sertifiserte i henhold til PED-kravene for å jobbe med:

 • Ulike materialer
 • Ulike sveisemetoder
 • Ulike godstykkelser

Derfor er kundene våre sikre på at det alltid er kompetente hender som jobber med tankene deres.

JH Stålindustri har stor fagkunnskap

Hos JH Stålindustri er vi stolte av høyt fagkunnskapsnivå. Derfor kan kundene våre ha høye forventninger til vårt arbeid. Våre kunder kan forvente:

 • En grundig og dyptgående dialog, så vi er 100% forpliktet til kundens behov og krav til tanken
 • Full sporbarhet på alle materialer
 • Et forsøk på å sikre at kunden forstår alle tekniske detaljer rundt tankene. Her bruker vi for eksempel 3D-tegninger for å skape den forståelsen
 • Dokumentasjon for produksjon av tankene. Disse inkluderer materiale- og sveisesertifikater, overflater, trykk- og avløpstester og mye mer.

Vår høye profesjonalitet og kunnskap om prosessene som brukes i de ulike bransjene er grunnen til at vi kan gi råd om og produsere høykvalitets prosesstanker.

Kontakt JH Stålindustri i dag hvis du vil vite mer om prosesstanker eller våre prosedyrer på telefon +45 86 47 90 44 eller via e-post til jhstaal@jhstaal.com.