Kvalitetssäkring

På JH Stålindustri är vi experter på att leverera tankar av högsta kvalitet. Vi levererar till och med tankar med de mest komplicerade specifikationerna och de skarpaste kraven. Vår organisation är tekniskt professionell och vår kompetenta personal ser till att kundens tekniska och dokumentationskrav alltid uppfylls.

Stäng dialog med kunden

På JH Stålindustri A / S lägger vi stor vikt på dialog med kunderna. Detta är det viktigaste steget för att säkerställa kvaliteten på den färdiga leveransen. Genom en nära och löpande dialog anpassas och utvecklas produkten för att möta alla kundens önskemål. I denna konsultationsprocess använder vi 3D-ritningar för att öka den tekniska och visuella förståelsen. Detta klargör ofta nya behov eller oöverträffade utmaningar för kunden, som därmed kan anpassas till den färdiga lösningen.

Teknik

När det gäller själva beräkningen finns det många saker att ta hänsyn till. Här gynnas våra kunder  av vår långa erfarenhet inom JH Stålindustri. Vi har den kompetens som krävs för att säkerställa rätt materialval samt vägledning om användning av speciallegeringar och korrosionsbeständighet. Alla trycktankar beräknas i enlighet med EN 13445. Krav ställs ofta för livslängdsberäkningar, som är av avgörande betydelse för korrekt val av huvudkomponenterna till tanken. Dessutom kan vi beräkna den termiska mantelområdet om det finns behov av att behålla eller ändra temperaturen i en tank. Dessutom kan alla tankar levereras och vid behov beräknas för korrekt isoleringstjocklek.

Hygienisk produktion

På JH Stålindustri är vi specialister på tillverkning av tankar för aseptisk produktion. Vi har många års erfarenhet av leverans till livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Därför vet vi att tillverkning av tankar för miljöer där det finns mycket speciella förhållanden kring rengöring och korrosion, ställer krav på teknisk kunskap och hantverkskvalitet från början till slut. Vi har nödvändiga maskiner och kompetenser för att säkerställa korrekta ytor för effektiv rengöring. Med vår mångåriga erfarenhet har vi dessutom stor teknisk expertis när det gäller råd och vägledning om CIP, inklusive design, placering och val av tvättkulor och turbiner, som alla i slutändan är avgörande för korrekt rengöring. Vi erbjuder alltid att utföra ett riboflavin-test av den färdiga lösningen så att vi kan demonstrera effektiv rengöring.

Transparent dokumentation

För oss är dokumentation ett nyckelord. Det är avgörande att dokumentationen är spårbar och korrekt. Dessutom har vi utvecklat en detaljerad databas som håller reda på ritningsrevisioner, dellistor, materialcertifikat, svetscertifikat, svetsprocedurer och svetsloggar etc. Det är en säker grund som säkerställer att vi alltid är 100% transparenta om våra processer. Den färdiga produkten levereras därför med full spårbarhet på ett logiskt och tydligt sätt.

Certifieringar och standarder

För tryckbehållare beräknar vi enligt EN 13445. Trycklösa tankar är baserade på samma standard eller EN 1993-4 / EN 14015. Våra smeder är certifierade enligt EN ISO 9606-1 och EN ISO 14732. Vi har många svetsförfaranden i EN ISO 15614-1 för flera legeringar, inklusive EN 1.4404 (316 l), EN 1.4539 (904L), EN 1.4462 (Duplex 2205), EN 1.4410 (Super Duplex 2507).